Kročejový útlum hluku 15 dB

Zvuk je hluková zátěž a může mít nepříznivé účinky na lidský organismus, jako jsou poruchy spánku, stres, bolesti hlavy, agresivita, nebo poruchy učení. Z tohoto důvodu mají akustické vlastnosti zásadní význam při návrhu nové budovy, nebo při rekonstrukci stávající. Nejlepší způsob, jak snížit intenzitu hluku, je přímo u zdroje. To je důvod, proč jsou vinylové podlahy s akustickými vlastnostmi klíčové při snižování hluku v budovách.

U každé akustické podlahoviny musíme brát v úvahu dvě hlavní kritéria: kročejovou neprůzvučnost a odolnost vůči bodového zatížení. V závislosti na druhu provozu v místě instalace může mít hodnota zbytkového otlaku velký vliv na životnost podlahy a tím i na její výběr. Kolekce Sparkling byla vyvinuta jako zátěžová krytina s akustickými vlastnostmi za účelem splnění podmínek akustických i zátěžových. Sparkling 15 dB je obecně specifikován jako podlahovina, která má z hlediska odolnosti vůči otlakům a snažší instalaci svými vlastnostmi blízko ke kompaktním produktům.

Kročejová neprůzvučnost označovaná i jako redukce kročejového hluku je měřena pomocí evropské normy EN ISO 717-2. Tato norma určuje rozdíl měřený v decibelech (dB), mezi dvěmi naměřenými urovněmi zvuku. Redukce kročejového hluku u akustických zátěžových vinylu Sparkling je 15 dB. V kročejovém útlumu 15 dB je standartně dostupná celá kolekce 30 vzorů.

SPM ochranné prvky

Doporučte nás

Pomáháme potřebným

Z každého prodaného metru těchto podlahovin přispíváme potřebným. Pomozme jim společně.